Wie of wat is DifferAnts?

Stichting DifferAnts zet zich in om de positie en het bewustzijn van individuen en groepen te vergroten door het opzetten en steunen van sociaal maatschappelijke projecten die bijdragen aan het bevorderen van diversiteit, burgerschap, de multiculturele samenleving en het openstaan voor andere culturen. 

Wat drijft ons?

Het thema van nieuwkomers in Nederland is actueel, net als de daarbij horende discussies over de multiculturele samenleving. De meningen en gevoelens in de maatschappij over de komst van nieuwkomers lopen sterk uiteen. De afgelopen jaren waren er verschillende protestacties tegen de opvang van nieuwkomers. Tegelijkertijd zijn er veel burgers die juist hulp willen bieden. Dat het een belangrijke maatschappelijke kwestie is waar veel mensen mee worstelen, blijkt ook uit de stroom aan berichtgeving en opinies over nieuwkomers, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten, in de (sociale) media. Er bestaan duidelijk zorgen over de komst en opvang van grote aantallen mensen en over culturele verschillen.

Sarike Gaillard
Tanéa Tajiri
Tanéa Tajiri