Stichting DifferAnts zet zich in om de positie en het bewustzijn van individuen en groepen te vergroten door het opzetten en steunen van sociaal maatschappelijke projecten die bijdragen aan het bevorderen van diversiteit, burgerschap, de multiculturele samenleving en het openstaan voor andere culturen.