Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van het overdragen van tradities, cultuur en elkaar beter leren kennen. ‘Wat een gemier!’ is een prentenboek met een bijbehorend verdiepingspakket voor kinderen waarin het omgaan met culturele verschillen en hier over filosoferen centraal staat. Hierdoor brengen wij de belevingswerelden van kinderen samen en geven we aandacht aan het waarderen en accepteren van verschillen, en het omgaan met vooroordelen. Het uiteindelijke doel is het vergroten van het bewustzijn over de multiculturele samenleving, diversiteit en burgerschap en het openstaan voor andere culturen.

Dit prentenboek vertelt het verhaal over twee verschillende mierenkolonies die vanwege omstandigheden elkaar ontmoeten en samen op zoek moeten gaan naar een oplossing.

Het verhaal wordt gebruikt om thuis en in de klas met elkaar in gesprek te gaan en na te denken over oplossingen en consequenties. De bijbehorende opdrachtkaarten zijn ontwikkeld om individueel en gezamenlijk aan de slag te gaan met de gebeurtenissen en dilemma’s in het verhaal om uiteindelijk een oplossing te vinden voor het einde van het verhaal.

Het prentenboek is geschreven voor kinderen van 7 t/m 10 jaar, maar omdat het een actueel terugkerend thema is, willen we alle kinderen, ouders en leerkrachten uitnodigen om hier samen mee aan de slag te gaan.

Dit boek is tot stand gekomen naar een idee en samenwerking tussen Tanéa Tajiri en Sarike Gaillard. 


Tekst: Annemarie Jongbloed
Illustraties: Sarike Gaillard
Coördinatie: Tanéa Tajiri
*In samenwerking met Bibliotheek West-Brabant.

Copyright © 2019 Tanéa Tajiri & Sarike Gaillard

Voor meer informatie