Een prentenboek met verdiepingspakket over burgerschap en diversiteit voor de basisschool.

‘Eigen volk eerst!’ je hoort het op de televisie, je leest het op social media. Het thema nieuwkomers in Nederland is actueel en roept discussie op, meningen lopen sterk uiteen. Óók de kinderen krijgen deze, soms extreme, opvattingen mee. Hoe kunnen zij een eerlijk beeld krijgen én zelf een gegronde mening vormen in deze chaos? DifferAnts brengt u: ‘Wat een gemier!’, een tool die op een laagdrempelige en interactieve wijze uitkomst biedt.

 

Verhalen vertellen is niet alleen ontzettend leuk, het is ook een belangrijk onderdeel van het overdragen van tradities, cultuur en elkaar beter leren kennen. Met het boek ‘Wat een gemier’ gaat het filosoferen over en het omgaan met culturele verschillen hand in hand, op een speelse manier. 

De kinderen worden meegenomen in het verhaal van twee mierenkolonies, de Sokkenkolonie, en die andere, die ‘rare’ mieren met de kralen op hun voelsprieten. Ze kennen elkaar eigenlijk niet, maar vooroordelen zijn er genoeg: ze verstaan elkaar niet eens! Als op een stormachtige dag de mierenhoop van de Kralenmieren overstroomd raakt, ontstaat bij de Sokkenkolonie de discussie: moeten we ze nu juist wel of niet helpen?

Tijdens het lezen van het boek worden 7 opdrachten gemaakt uit het lespakket, die uitgevoerd kunnen worden op de mooie bijgeleverde werkbladen. De opdrachten gebruiken verschillende werkvormen zowel individueel als in groepjes. Deze betreffen verdiepende opdrachten die het bevragen van de thema’s stimuleren, zowel op het praktische als op het emotionele vlak. In de laatste opdracht wordt aan de kinderen gevraagd om zelf met oplossingen te komen en daarmee ook het eind van het verhaal te schrijven. 

Dit product is in samenwerking met leerkrachten en leerlingen tot stand gekomen. DifferAnts is de klassen ingegaan en heeft veel brainstorm en creatieve sessies met kinderen gehouden waar het verhaal uit ontstaan is. Het lessenpakket is met behulp van een denktank vol goede, diverse leerkrachten vormgegeven. Hierdoor is een prachtig product ontstaan dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en bij de werkwijze van leerkrachten. 

Door het gebruik van deze methode werk je aan de kerndoelen ‘Mens en Samenleving’, ‘Mondeling en Schriftelijk onderwijs’, en aan Burgerschap. Ook komen de 21st Century Skills aan bod: creativiteit, samenwerken, kritisch denken, informatie vergaren, discussiëren en het leren vormen en uiten van je eigen mening worden gestimuleerd.

Dit product is ook zeer geschikt voor PABO studenten die de verdieping willen opzoeken in dit thema en nieuwe werkvormen willen leren gebruiken. 

DifferAnts biedt een workshop aan die verdieping en duiding geeft voor de (aankomende) leerkracht: je leert het product optimaal in te zetten in de klas. De verschillende werkvormen komen aan bod, maar ook zullen we situaties oefenen die voor kunnen komen tijdens het gebruik van dit product. 

Wil je meer weten over de workshop en/of het product? Neem gerust contact op!

contact@differants.nl

www.DifferAnts.nl

www.wateengemier.nl

Wie is ‘DifferAnts?’

Wij zijn illustrator en conceptontwerper Sarike Gaillard en projectcoördinator voor culturele organisaties Tanéa Tajiri. Wij werken sinds 2018 samen vanuit verschillende disciplines, maar met een gedeelde maatschappelijke betrokkenheid.

Tanéa Tajiri
Sarike Gaillard